درباره تفاوت سوئیچ و روتر

قبل از این که بخواهیم تفاوت سوئیچ و روتر را مورد بررسی قرار دهیم، باید بدانیم که مفهومی به نام شبکه چه معنایی دارد. در زمانی که قرار است چند کامپیوتر به یکدیگر متصل باشند تا بتوانند داده‌هایی بین یکدیگر رد و بدل کنند، یک شبکه تشکیل می‌شود. سوئیچ و روتر از ابزارهای کنترلی این

Read More