10 گام اصلی نصب و راه اندازی شبکه

نصب و راه اندازی شبکه

نصب و راه اندازی شبکه با هدف اشتراک گذاری سريع اطلاعات صورت می گيرد. انجام درست و اصولی اين فعاليت منجر به دستيابی نتيجه مورد انتظار در زمان کوتاه می گردد. می توان گفت ايجاد ارتباط صحيح بين دستگاه های کامپيوتری مهم ترين گامی است که بايد پس از راه اندازی اوليه صورت گيرد. اين

Read More

بررسی کیفیت خدمات در شبکه‎ های کامپیوتری و پشتیبانی آن

کیفیت خدمات در شبکه های کامپیوتری

کیفیت خدمات در شبکه‌های کامپیوتری رشد روزافزون شبکه‌های کامپیوتری و ارائه خدماتی مانند نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی و نگهداری شبکه موجب شده است که در این مقاله به بررسی کیفیت خدمات در شبکه های کامپیوتری بپردازیم. درواقع تمامی کارهای صورت گرفته در انواع بیزنس‌ها و شرکت‌ها به صورت بسیار گسترده‌ای به شبکه‌های کامپیوتری و

Read More