دوربین مداربسته

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته ، به عنوان نظارت تصویری شناخته می شود. به عبارتی استفاده از دوربین های فیلمبرداری برای انتقال سیگنال به یک مکان خاص ، در یک مجموعه مانیتور محدود است. این تفاوت با تصاویر تلویزیون به این دلیل است که سیگنال به صورت آشکار منتقل نمی شود. گرچه تقریباً تمام دوربین های فیلمبرداری

Read More