درباره پشتیبانی و نگهدار شبکه چه می‌دانید؟

پشتیبانی و نگهدار شبکه

مقدمه شاید اگر تنها به دو دهه قبل برگردیم در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف همه فعالیت‌ها و برنامه‌ها از طریق برگه‌های کاغذی انجام می‌گرفت. اما امروزه با گسترش زیرساخت‌های اینترنت در کشور، تقریبا تمام شرکت‌های خصوصی، دولتی، سازمان‌ها و نهادهای مختلف،‌ بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، هتل‌ها، کارخانه‌ها و … از ظرفیت کامپیوتر و

Read More

خدمات پشتیبانی شبکه و کامپیوتر

خدمات پشتیبانی شبکه

خدمات پشتیبانی شبکه و سخت افزار یا به عبارتی دیگر نگهداری شبکه های کامپیوتری ، مهمترین فعالیت  شرکت مهندسی ره پویان شبکه صدردر زمینه خدمات شبکه‌ می‌باشد. در حال حاضر اصلی ترین نیاز شرکت‌ها، مؤسسات، کارخانجات، سازمان‌ها، آموزشگاه‌ها ، هتل‌ها پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری در حوزه انفورماتیک است . نفوذ فناوری اطلاعات و رشد در

Read More