درباره پشتیبانی و نگهدار شبکه چه می‌دانید؟

پشتیبانی و نگهدار شبکه

مقدمه شاید اگر تنها به دو دهه قبل برگردیم در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف همه فعالیت‌ها و برنامه‌ها از طریق برگه‌های کاغذی انجام می‌گرفت. اما امروزه با گسترش زیرساخت‌های اینترنت در کشور، تقریبا تمام شرکت‌های خصوصی، دولتی، سازمان‌ها و نهادهای مختلف،‌ بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، هتل‌ها، کارخانه‌ها و … از ظرفیت کامپیوتر و

Read More