دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته که به اختصار cctv گفته می شود، دوربین هایی هستند که در یک محل ثابت واقع می شوند. به طور کلی به دوربین هایی گفته می شود که به صورت ثابت، تصاویر دریافتی را به موقعیت های مختلفی ارسال می نمایند. می توان گفت عمدتا این نوع از دوربین ها برای اهداف

Read More

دوربین مداربسته

دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته ، به عنوان نظارت تصویری شناخته می شود. به عبارتی استفاده از دوربین های فیلمبرداری برای انتقال سیگنال به یک مکان خاص ، در یک مجموعه مانیتور محدود است. این تفاوت با تصاویر تلویزیون به این دلیل است که سیگنال به صورت آشکار منتقل نمی شود. گرچه تقریباً تمام دوربین های فیلمبرداری

Read More