خدمات شبکه و سخت افزار

خدمات شبکه

شبکه رایانه ای سیستم از یک یا چند سیستم رایانه ای بهم پیوسته تشکیل شده است که منابع را اشتراک گذاری می کند. مؤلفه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری ، فناوری ها و پیکربندی ها یک شبکه را تشکیل می دهند. و خدمات شبکه و سخت افزار شبکه تجهیزات و یا همان دستگاه‌های

Read More

آشنایی و بررسی خدمات شبکه کامپیوتری

آشنایی و بررسی خدمات شبکه کامپیوتری

شبکه کامپیوتری چیست ؟ به ارتباط بین حداقل دو سیستم و یا چندین سیستم با یکدیگر در جهت انتقال داده ها بین سیستم ها توسط ارتباط دهنده ها مانند کابل نوری، کابل چند رسانه ای و یا بی سیم می باشد را شبکه کامپیوتری گویند. هدف خدمات شبکه کامپیوتری استفاده از منابع به صورت مشترک

Read More