مشاوره و پشتیبانی نرم افزار

 

مشاوره و پشتیبانی نرم افزار

تیم مشاوره و پشتیبانی نرم افزار همواره تلاش می کند با مجموعه‌ای از روال ها ، ابزارها و مستنداتی که حاصل بیش از 10 سال کار مستقیم و مستمر با مشتریان و بررسی الگو های موفق جهانی است، خدماتی عالی و در خور مشتریان را در استقرار نرم افزار ها ارائه دهد.

پیاده سازی و استقرار نرم افزار ها ی یگانه بر اساس مستندات و تجربیات به دست آمده در این فرایند با بیش از 3000 مشتری ، در چهار مرحله طراحی شده و به شرح ذیل می باشد.

ارائه مشاوره و شناخت فرایندهای مشتری

اطلاعات مورد نیاز برای استقرار، از سازمان شما استخراج می‌شود و بر اساس ارزیابی های انجام شده بهترین مشاوره توسط کارشناسان استقرار نرم افزار ، جهت پیش‌نیازها و الزامات انتقال شرکت از وضعیت موجود به مطلوب تر، فهرست می‌شود تا در سازمان پیاده‌سازی شوند.

تشکیل تیم پروژه استقرار

مدیر واحد پیاده‌ سازی و استقرار نرم افزار با بررسی ویژگی های هر پروژه ، تیم پروژه متشکل از کارشناسان واحد پیاده‌سازی و استقرار یگانه به همراه کارشناسان کارفرما را تشکیل می دهد.

مهم ترین وظیفه این تیم، برنامه‌ریزی جهت استقرار نرم افزار در شرایط کنونی سازمان به بهترین حالت ممکن است.

پیاده‌سازی و آموزش نرم افزار

مراحل انجام کار توسط تیم پروژه پیاده‌سازی و استقرار نرم‌افزار  


ره پویان شبکه صدر :

  • نصب نرم‌افزار از طریق دسترسی از راه دور یا حضور در محل مشتری
  • گردآوری اطلاعات پایه ای سازمان جهت پیاده‌سازی و استقرار هر نرم‌افزار
  • تبدیل اطلاعات از نرم‌افزارهای قبلی مشتری به نرم افزار های یگانه
  • ارائه مشاوره‌ تخصصی درخصوص راه اندازی نرم افزار ها با توجه به تجربیات تیم پروژه پیاده‌سازی و استقرار
  • ارائه آموزش های کاربردی نرم افزار ها به کاربران مربوطه
  • برگزاری جلسه رفع ابهامات کاربری پس از هر جلسه آموزش
  • برگزاری آزمون در پایان جلسات آموزش و ارائه مدرک
  • تشکیل جلسات گروهی جهت رفع ایرادات احتمالی کاربران

عملیاتی کردن نرم افزار

دراین مرحله ، نرم افزار های نصب شده، در فرایند پشتیبانی و سرکشی مداوم بوده و ایرادات و اشکالات کاربران درکمترین زمان ممکن برطرف می شوند.

در پایان لازم به ذکر است که نرم افزار ها به گونه‌ای توسط تیم پیاده‌سازی و استقرار نرم‌افزار یگانه در سازمان شما راه‌اندازی می شود که امکان بهره‌برداری از آنها به هیچ زمانی متوقف نگردد.

دیگر خدمات شرکت مهندسی ره پویان شبکه صدر:

اینستاگرام ما